¿Vols treballar amb nosaltres?

Omple el formulari o envia’ns un mail a info@signia.es

Els perfils que busquem són els següents:

  • Desenvolupadors web (PHP)
  • Programadors amb experiència en Drupal
  • Programadors amb experiència en Magento
  • Desenvolupadors d’aplicacions per a mòbils
  • Dissenyadors gràfics i maquetadors orientats a l’entorn web
Treballa amb nosaltres
De conformitat amb el que estableix la normativa vigent i aplicable en Protecció de Dades de Caràcter Personal, li comuniquem que les dades facilitades a través d'aquest formulari, així com la seva adreça de correu electrònic, i el seu enregistrament d'imatge i so, seran incorporades a un fitxer sota la responsabilitat de Signia Technologies SL, amb la finalitat de la utilització dels recursos de la Web per a la recerca de feina així com la participació en els processos de selecció en els que mostri el seu interès. L'empresa també l'informa que les seves dades podran ser cedides a empreses que ens hagin sol·licitat el servei de selecció de personal.
L'informem que el tractament de les seves dades està legitimat per el seu consentiment.
Així mateix, d'acord amb el que estableix la Llei 1/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, l'informem que en el cas de facilitar-nos la seva fotografia podria ser cedida per les finalitats indicades anteriorment.
Signia Technologies SL es compromet a utilitzar les dades recollides mitjançant aquest formulari, únicament per a les finalitats anteriorment esmentades.
L'interessat declara tenir coneixement de la destinació i ús de les dades personals recollides mitjançant la lectura de la present clàusula.
Podrà exercir els seus drets d'accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les seves dades de caràcter personal dirigint-se per escrit, en els termes que estableix la Llei, a l'adreça ARIBAU 230 8a K 08006, BARCELONA.
*
Casillas
Enviando