SEQC

Plantejament

La SEQC acudeix a Signia per renovar el seu web. El seu objectiu és doble: modernitzar la imatge del web i reesctructurar els continguts.

Solució

Signia desenvolupa la nova web i assessora la SEQC a la reestructuració dels continguts. La nova web, a més de millorar la distribució del contingut, ofereix inscripcions a cursos més àgils, així com una secció de comerç electrònic per a la venda de publicacions.

Client

La Societat Espanyola de Bioquímica Clínica i Patologia Molecular (SEQC) va ser fundada el 1976 amb el nom de Societat Espanyola de Química Clínica.
El seu fi principal és reunir a tots els científics interessats en el camp de la Bioquímica Clínica, promoure la difusió de les publicacions científiques i tècniques, organitzar reunions, cursos i congressos de caràcter nacional i internacional i cooperar amb altres Societats Científiques.

Accedeix al projecte