Savesa Management

Plantejament

Savesa Management sol·licita a Signia realitzar el disseny i desenvolupament de la seva nova web.

Solució

Com a resultat Signia dissenya una web desenvolupada amb la plataforma opensource de WordPress proporcionant a l’usuari informació relativa a Savesa Management, els seus serveis i la seva metodologia. El site és administrable a través d’un gestor de continguts.

Client

Savesa aplica els conceptes i avantatges de l’Interim Management a empreses que s’enfronten a un procés de canvi.

 

Accedeix al projecte