RCD Espanyol

Plantejament

El RCD Espanyol contacta amb Signes per a realitzar el canvi total de la seva web.

Solució

El web ofereix tot tipus d’informació, destacant la publicació d’una Newsletter, així com un apartat destinat exclusivament a la comunicació directa amb la premsa.

El nou site ha estat maquetat utilitzant disseny web adaptatiu (Responsive web design) per a optimitzar la seva visualització a tot tipus de dispositius: PC, tablet, Smartphones, etc …

Client

El Reial Club Esportiu Espanyol de Barcelona va ser fundat el 28 d’octubre de 1900 i ha estat una associació privada les activitats de la qual han estat dedicades al foment de la cultura física i l’esport en general.

Accedeix al projecte

Altres projectes realitzats per al RCD Espanyol