Lodging Management

Plantejament

Lodging Management sol·licita a Signia realitzar el disseny i desenvolupament de la seva nova web.

Solució

Com a resultat Signia dissenya una web desenvolupada amb la plataforma opensource de WordPress. Mitjançant la seva nova web, Lodging Management presenta els seus serveis integrals de lloguer, així com els beneficis que poden obtenir els propietaris. El site és administrable a través d’un gestor de continguts.

Client

Lodging Management és un equip de professionals altament especialitzats en gestió integral de pisos turístics. Des de 2004 són pioners en gestió d’habitatges turístics a Barcelona i aporten solucions rendibles en benefici de propietaris, edificis i promotores.

Accedeix al projecte