Interprint

Plantejament

Interprint contacta amb Signia per a realitzar el redisseny i desenvolupament de la seva nova web..

Solució

Com a resultat Signia dissenya un web desenvolupat amb la plataforma opensource de WordPress proporcionant a l’usuari informació relativa a Interprint. El nou web presenta els serveis, els projectes i l’accés al taller on-line de Interprint. El site és administrable a través d’un gestor de continguts.

Client

Interprint és una empresa experta en disseny i producció gráfica. Ofereixen un ampli servei als clients: disseny, maquetació, i serveis finals d’impressió i manipulats.

Accedeix al projecte