Gabinet Jurídic FJM

Plantejament

Gabinet Jurídic FJM sol·licita a Signia realitzar el disseny i desenvolupament de la seva nova web.

Solució

Com a resultat Signia dissenya una web desenvolupada amb la plataforma opensource de WordPress proporcionant a l’usuari informació relativa a Gabinet Jurídic FJM, els seus serveis i la seva metodologia. El site és administrable a través d’un gestor de continguts.

Client

Gabinet Jurídic FJM és una Societat Limitada Professional que compta amb la dedicació plena d’un equip d’advocats, dos economistes i dos professionals tècnics en administració i gestió de documentació jurídica.

Accedeix al projecte