Esade

Plantejament

Esade sol·licita a Signia la creació d’una plataforma per a la gestió del mail de Captació de nous inscrits.

Solució

Com a resultat, Signia desenvolupa una plataforma que permet al webmaster d ‘ESADE generar un email i una landing personalitzada per buscar la captació de nous inscrits en els programes de Màster de l’organització.

En aquest projecte, Signia treballa de la mà amb ElevenAdworks qui s’encarrega del disseny i de la il·lustració, mentre Signia realitza la maquetació i la programació.

 

Client

ESADE és una institució acadèmica universitària independent. Des de l’any 1995, forma part de la Universitat Ramon Llull. ESADE desenvolupa fonamentalment l’activitat acadèmica en els seus campus de Barcelona i Madrid, en tres àrees principals d’activitat: formació, investigació i debat social.