Cases de la Música

Plantejament

Cases de la música torna a acudir a Signia per a la renovació completa de la seva pàgina web.

Solució

Signia ofereix a Cases de la música un nou disseny molt més actual, així com una remodelació de la seva estructura de dades, mitjançant la programació d’un nou gestor de continguts.

Client

Cases de la Música és el projecte sociomusical en xarxa de Catalunya. El projecte neix al 2005, coparticipat entre l’administració pública i l’empresa privada, destinat a potenciar la música en viu en tots els seus vessants: Formació, Creació, Exhibició (concerts) i Participació ciutadana, i Dinamització.

Accedeix al projecte