Aunt Marian

Plantejament

L’empresa Europastry es posa novament en contacte amb Signia per desenvolupar el web Aunt Marian.

Solució

Com a resultat Signia dissenya i desenvolupa la nova web, en la qual es presenta informació relativa als productes de Aunt Marian. El site és administrable a través d’un gestor de continguts.

Client

Aunt Marian forma part d’Europastry, ofereixen especialitats de pa i pastisseria acabades de fer.