Associació Catalana de Capitans de la Marina Mercant

Plantejament

La Associació Catalana de Capitans de la Marina Mercant (ACCMM) acudeix a Signia per renovar el seu web.

Solució

Signia desenvolupa la nova web i assessora la ACCMM en la reestructuració dels continguts. Com a resultat, a més de millorar la distribució del contingut s’ha  modernitzat la imatge.

Client

L’Associació Catalana de Capitans de la Marina Mercant és una associació professional integrada per capitans i pilots de la marina mercant, diplomats en Navegació Marítima, Llicenciats de Nàutica i Transport Marítim, graduats en Enginyeria Nàutica i Transport Marítim, estudiants de la carrera de Nàutica, que visquin o treballin en el àmbit geogràfic de la ACCMM o hagin estudiat a la Escola de Nàutica de Barcelona.

Accedeix al projecte