Ajuntament de l’Escala

Plantejament

L’Ajuntament de l’Escala encarrega a Signia la tasca de desenvolupar la seva nova pàgina web, actualitzant el seu disseny i permetent una gestió més àgil dels continguts a comunicar.

Solució

Signia proposa a l’Ajuntament de l’Escala un disseny actualitzat de la web que permet a l’usuari del web trobar fàcilment la informació que està buscant: tràmits i gestions, consulta de l’agenda d’actes, actualitat municipal … Igualment, Signia desenvolupa una eina de gestió de continguts que facilita al client la tasca d’actualitzar el contingut del site de manera autònoma i ràpid.

Client

L’Escala ha crescut molt en les últimes dècades, en què ha superat la barrera dels 10.000 habitants i s’ha anat configurant com una petita ciutat que irradia els seus serveis al seu entorn.

Accedeix al projecte

Projectes relacionats