Servei de Xarxes socials i Web 2.0

FITXA SERVEI

Xarxes socials i Web 2.0

El desenvolupament d'un lloc web 2.0 permet als usuaris la interactivitat i col · laboració mútua, els mateixos usuaris del site generen contingut dins de la comunitat virtual. Exemples de Web 2.0 són les comunitats web, els serveis web, les aplicacions web, els serveis de xarxa social, els serveis d'allotjament de vídeos, les wikis, blogs, mashups i folcsonomies.

D'altra banda, la consolidació de les xarxes socials com plataformes dinàmiques per a l'intercanvi entre persones, grups i institucions ha motivat que les companyies tinguin una presència activa en aquestes xarxes.

En Signia Technologies assessorem a les empreses en l'elaboració d'estratègies que consolidin la seva presència a les xarxes socials; des de l'elecció de les millors plataformes disponibles, fins a la creació, personalització i dinamització dels perfils corporatius. Sabem que els beneficis que reporta una acurada gestió de la Identitat 2.0 repercuteixen de manera directa en la bona gestió del teu negoci.

TORNAR A LLISTAT DE SERVEIS

Signia Technologies

C. Aribau 230-240, 8 Planta Local K
08006 Barcelona
T 93 342 72 72 | F 93 394 04 32
info@signia.es