Una página web actualizada ayudará a incrementar las visitas de usuarios y a mejorar el posicionamiento natural |

Manteniment Evolutiu

Després de la posada en marxa de la teva web, t’oferim el nostre servei de Manteniment evolutiu que et permetrà fer-la créixer, i adaptar-la a les teves noves necessitats o novetats tecnològiques: millores, noves funcionalitats, canvi d’estructura, o qualsevol altre aspecte que necessitis canviar.

Mantenir la teva pàgina web actualitzada t’ajudarà a millorar el posicionament en els cercadors (SEO) i a oferir una millor imatge als teus clients.

Aconseguiràs les modificacions desitjades sense demora.

Podem treballar contra una bossa d’hores o amb un forfet mensual a consensuar.

  • Disposem de paquets d’hores configurables
  • Resposta ràpida i àgil