• Titular: Signia Technologies, S.L.
  • Adreça: C/ Aribau, 234-240, 8K. 08006 Barcelona
  • Contacte:info@signia.es o 93 342 72 72
  • Dades Registrals: Registre Mercantil de la localitat de Barcelona, en el tom 33.130, foli 83, full núm 223571, incripció 1ª.
  • C.I.F.: B-62370259
  • Serveis: Signia Technologies, S.L. és una empresa especialitzada en el disseny i desenvolupament d’aplicacions informàtiques.

CONDICIONS GENERALS D’ÚS DEL WEB

Signia l’informa que l’accés i ús de la pàgina web http://www.signia.es i tots els subdominis i directoris inclosos sota la mateixa (d’ara endavant, conjuntament denominats com el Portal), així com els productes o serveis que a través d’ell es puguin obtenir, estan subjectes als termes que es detallen en aquest Avís Legal, sense perjudici que l’accés a algun d’aquests productes o serveis pugui precisar de l’acceptació d’unes Condicions Generals addicionals.

Per això, si les consideracions detallades en aquest Avís Legal no són de la seva conformitat, preguem no faci ús del Portal, ja que qualsevol ús que faci d’aquest o dels serveis que s’hi inclouen implicarà l’acceptació dels termes legals recollits en aquest text.

El Portal té per objecte promocionar les activitats mercantils pròpies de Signia, de manera que la informació continguda en ell, excepte manifestació en contra, ho és només a aquests efectes informatius o, si s’escau, una mera invitació a contractar i de cap manera constitueix una oferta vinculant. Tots els serveis continguts al Portal són comercialitzats o prestats per Signia de conformitat amb la normativa vigent.

Signia es reserva el dret a realitzar canvis al Portal sense previ avís, per tal d’actualitzar, corregir, modificar, afegir o eliminar els continguts del Portal o del seu disseny. Els continguts del Portal s’actualitzen periòdicament. A causa que l’actualització de la informació no és immediata, li suggerim que comprovi sempre la vigència i exactitud de la informació continguda en el portal.

Les condicions i termes que es recullen en aquest avís poden variar, per la qual cosa el convidem a revisar aquests termes quan visiti de nou el Portal.

PUBLICITAT

Al Portal s’inserirà aquella publicitat de Signia o de terceres empreses anunciants que considerem pugui ser del seu interès.

Sense perjudici del que estableix la Política de Privacitat, Signia es compromet a no facilitar informació seva als anunciants, llevat dades estadístiques anònimes sobre la utilització del Portal, amb la finalitat que es pugui millorar el servei i oferir productes d’acord amb les expectatives dels Usuaris.

No obstant això, Signia l’informa que els anunciants i proveïdors, per mitjà de cookies, poden tenir la possibilitat d’obtenir informació sobre vostè, els usos que fa dels serveis i els seus moviments a través de la xarxa. Per no tenir vinculació amb els usos que d’aquesta informació pugui realitzar qualsevol tercer, Signia no es fa responsable de les conseqüències que puguin derivar d’aquests usos, ni de la recollida d’aquesta informació. Aquest Portal s’adeqüés la informació gestionada i la finalitat de la mateixa al que estableix l’article 22 de la LSSI 24/2002, de conformitat amb el RD RDL 13/2012.

PRIVACITAT

Signia compleix amb la Llei Orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal i la seva normativa de desenvolupament, així com amb qualsevol altra normativa vigent en la matèria, i manté una política de privacitat sobre les dades personals, en què es descriu , principalment, l’ús que Signia fa de les dades de caràcter personal, s’informa a l’Usuari detalladament de les circumstàncies essencials d’aquest ús i de les mesures de seguretat que s’apliquen a les seves dades de caràcter personal per evitar que tercers no autoritzats puguin accedir a ells.

SEGURETAT

Signia manté en el seu Portal tots els mitjans tècnics al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades i la informació que Vostè pugui facilitar a Signia a través del mateix, sense perjudici que les mesures de seguretat a Internet no siguin inexpugnables.

RESPONSABILITATS DE L’USUARI

L’Usuari es compromet a utilitzar els serveis del Portal d’acord amb els termes expressats en aquest avís legal i la mera utilització dels mateixos implicarà l’acceptació d’aquest.

L’Usuari que actuï contra la imatge, bon nom o la reputació de Signia, així com qui utilitzi il·lícita o fraudulentament els dissenys, logotips o continguts del Portal, serà responsable davant Signia de la seva actuació.

RESPONSABILITATS DE SIGNIA

Ús incorrecte del Portal: Signia ha creat el Portal per facilitar l’accés als seus serveis, però no pot controlar la utilització del mateix de manera diferent a la prevista en aquest avís legal, per tant, l’accés al Portal i l’ús correcte de la informació continguda en aquest són responsabilitat de qui realitza aquestes accions, no sent responsable Signia per l’ús incorrecte, il·lícit o negligent que del mateix pogués fer l’Usuari.

Utilització dels continguts: Signia facilita tots els continguts del seu Portal de bona fe i farà tots els esforços perquè els mateixos estiguin permanentment actualitzats i vigents; però, Signia no pot assumir cap responsabilitat respecte a l’ús o accés que realitzin els usuaris fora de l’àmbit al qual s’adreça el Portal, ni de les conseqüències que pugui generar l’aplicació pràctica de les opinions, recomanacions o estudis a que es pugui accedir a través del Portal, la responsabilitat final recaurà sempre sobre l’Usuari. Així mateix, Signia no podrà controlar els continguts que no hagin estat elaborats per ella o per tercers complint el seu encàrrec i, per tant, no respondrà en cap cas dels danys que poguessin causar per aquests continguts de tercers.

Publicitat: Signia inclourà al Portal publicitat pròpia o de tercers per oferir productes o serveis que entengui que poden ser del seu interès. No obstant això, Signia no pot controlar l’aparença d’aquesta publicitat, ni la qualitat i adequació d’aquests productes o serveis i, en conseqüència, Signia no respondrà de cap dany que es pogués generar a l’usuari per aquestes causes.

Virus: Signia es compromet a aplicar totes les mesures necessàries per intentar garantir a l’Usuari l’absència de virus, worms, cavalls de Troia i elements similars en el seu Portal. Tanmateix, aquestes mesures no són infal·libles i, per això, Signia no pot assegurar totalment l’absència d’aquests elements nocius. En conseqüència, Signia no serà responsable dels danys que aquests puguin produir als usuaris.

 

Errors tecnològics: SIGNIA ha conclòs tots els contractes necessaris per a la continuïtat del seu Portal i farà tots els esforços perquè aquest no pateixi interrupcions, però no pot garantir l’absència d’errors tecnològics, ni la permanent disponibilitat del portal i dels productes o serveis continguts en ell i, en conseqüència, no assumeix cap responsabilitat pels danys i perjudicis que puguin generar per la falta de disponibilitat i pels errors en l’accés ocasionats per desconnexions, avaries, sobrecàrregues o caigudes de la xarxa no imputables a SIGNIA.

DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I DE PROPIETAT INDUSTRIAL

Tant el disseny del Portal i els seus codis font, com els logotips, marques i altres signes distintius que hi apareixen, pertanyen a Signia o entitats col·laboradores i estan protegits pels corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial.

El seu ús, reproducció, distribució, comunicació pública, transformació o qualsevol altra activitat similar o anàloga, queda totalment prohibida llevat que hi hagi expressa autorització per escrit de Signia.

Els continguts del Portal estan igualment protegits per drets de propietat intel·lectual de Signia o de tercers. L’ús dels continguts elaborats per Signia únicament serà permès en l’àmbit d’una relació contractual amb la mateixa o amb aquestes entitats.

SIGNIA declara el seu respecte als drets de propietat intel · lectual i industrial de tercers, per això, si considera que aquest lloc pogués estar violant els seus drets, preguem es posi en contacte amb Signia a l’adreça de correu electrònic: info@signia.es

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

La llei aplicable en cas de disputa o conflicte d’interpretació dels termes que conformen aquest Avís Legal, així com qualsevol qüestió relacionada amb els productes o serveis del present Portal, serà la llei espanyola.

Per a la resolució de qualsevol conflicte que pugui sorgir en ocasió de la visita al Portal o de l’ús i adquisició dels productes o serveis que s’hi puguin oferir, Signia i l’Usuari acorden sotmetre als jutges i tribunals de Barcelona, amb expressa renúncia al seu propi fur.